2012-11-10, Kaunas.

Teisėja: Irina  Poletaeva (Suomija).

Amber Victory Ausyte- exelent.

(poilsis po parodos…) 🙂