2014-05-31 “KAUNO VASARA‘14“
Peak River Magical Hope ‘Roxi’ -ex. 1, LT CAC 
photo by Auksinis Feniksas Ridgebacks

10380922_690783947626215_5133652437704465495_n